Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR Part06

Chia sẻ bộ vector CDR tranh tuyên truyền cổ động kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Bộ tranh file vector Corel CDR phục vụ cho in ấn Backdrop - Phông, Pano, Poster, biển bảng.

Bộ tranh của tác giả Đức Tài Kon Tum


Link download file Corel CDR phía dưới mỗi ảnh.

Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR Part06
Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR Part06

Part01 Part02 Part03 Part04 Part05 Part06

Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR
Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

Link download file CDR corel

Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR
Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

Link download file CDR corel

Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR
Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

Link download file CDR corel

Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR
Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

Link download file CDR corel

Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR
Tranh Cổ Động Chào Mừng 75 Năm Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

Link download file CDR corel