Tổng Hợp Logo Các Ngân Hàng File Vector Phần 02

Đã cập nhật: 17 Th08 2020

Tổng hợp logo các ngân hàng file vector chuẩn cho các bạn làm thiết kế. Các bạn tải link file vector từng ngân hàng ở phía dưới ảnh logo nhé.


Phần 01 Phần 02- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Dong A Bank


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Dong A Bank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Dong A Bank

Logo Dong A Bank vector download


- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank


Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank

Logo HDBank vector download


- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB BANK


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB BANK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB BANK

Logo SCB Bank vector downloadNgân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - NAM A BANK


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - NAM A BANK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - NAM A BANK


Logo Nam A Bank vector download


Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - OCB Bank


Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - OCB Bank
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - OCB Bank

Logo OCB Bank vector download