The Banner To Celebrate President Ho Chi Minh's 130th Birthday Vector

Vector Băng Rôn Kỷ Niệm 130 Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2020

 

Băng Rôn, Pano, Khẩu Hiệu, Áp phích, Biểu Ngữ, Biển Bảng, Tranh Cổ Động Đại Hội Đảng cộng sản Việt Nam

Banners, Pano, Slogans, Posters, Banners, Signboards, Paintings Promote the Communist Party of Vietnam Congress

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Download

The Banner To Celebrate President Ho Chi Minh's 130th Birthday

SKU: CD00059
  • CDR - Corel