Logo Smart 3D Vector PDF PNG

 

SMART là một từ viết tắt / viết tắt, đưa ra các tiêu chí để hướng dẫn trong việc thiết lập các mục tiêu, ví dụ như trong quản lý dự án, quản lý hiệu suất của nhân viên và phát triển cá nhân. Các chữ S và M thường có nghĩa cụ thể và đo lường được.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link Download Logo SMART vector

Password: cachhaynhat.com

Logo Smart 3D Vector PDF PNG

SKU: logo car 094
  • File PDF PNG JPG