Logo BYD 3D Vector PDF PNG

 

BYD Auto Co., Ltd. là công ty con ô tô của BYD Co Ltd đa quốc gia Trung Quốc, có trụ sở tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Nó được thành lập vào tháng 1 năm 2003, sau khi Công ty BYD mua lại Công ty ô tô Tsinchuan vào năm 2002. Công ty sản xuất ô tô, xe buýt, xe đạp điện, xe nâng, pin sạc và xe tải.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

 

Link Download Logo BYD vector

Password: cachhaynhat.com

Logo BYD 3D Vector PDF PNG

SKU: logo car 031
  • File PDF PNG JPG

     

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg