Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 10

 

Chia sẻ bộ file icon, vector liên quan đến y tế giúp các designer có thể thiết kế các ấn phẩm như hướng dẫn rửa tay, tạo ra các tờ rơi và infographic tuyên truyền thông tin về cách phòng chống dịch Virus Corona COVID-19 sars-cov-2 một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Sharing medical-related icon sets and vectors so that designers can design publications such as hand-washing instructions, create leaflets and infographic propaganda about prevention of Corona Virus COVID-19 sars -cov-2 more easily and quickly.

 

 

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Link Download

Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 10

SKU: covid-19 03
  • CDR - Corel

    PDF illustrator 2019

    PNG