Download Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 PSD Photoshop Part05

Download Free Mẫu poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 PSD Photoshop


Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Part01 Part02 Part03 Part04 Part05 Part06 Part07 Part08 Part09 Part10Link google drive tải file PSD Photoshop 20-11 dưới từng mẫu

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11
Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Link google drive download PSD Photoshop 20-11Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Link google drive download PSD Photoshop 20-11Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11<