Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa

CachHayNhat.com chia sẻ bộ font chữ Myriad Pro Family full 40 font Việt hóa. Bộ font chữ Myriad Pro là bộ font chữ do Adobe sản xuất cung cấp mặc định vào trong phần mềm thiết kế của họ như Adobe illustrator, Photoshop, Idesign...

Link download google drive ở cuối bài.

Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa
Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa


Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa
Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa

Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa
Bộ Font Chữ Myriad Pro Full 40 Font Việt Hóa

Danh sách font Myriad Pro

 1. Myriad Pro Light Condensed Việt hóa

 2. Myriad Pro Light Condensed Italic Việt hóa

 3. Myriad Pro Condensed Việt hóa

 4. Myriad Pro Condensed Italic Việt hóa

 5. Myriad Pro Semibold Condensed Việt hóa

 6. Myriad Pro Semibold Condensed Italic Việt hóa

 7. Myriad Pro Bold Condensed Việt hóa

 8. Myriad Pro Bold Condensed Italic Việt hóa

 9. Myriad Pro Black Condensed Việt hóa

 10. Myriad Pro Black Condensed Italic Việt hóa

 11. Myriad Pro Light SemiCondensed Việt hóa

 12. Myriad Pro Light SemiCondensed Italic Việt hóa

 13. Myriad Pro SemiCondensed Việt hóa

 14. Myriad Pro SemiCondensed Italic Việt hóa

 15. Myriad Pro Semibold SemiCondensed Việt hóa

 16. Myriad Pro Semibold SemiCondensed Italic Việt hóa

 17. Myriad Pro Bold SemiCondensed Việt hóa

 18. Myriad Pro Bold SemiCondensed Italic Việt hóa

 19. Myriad Pro Black SemiCondensed Việt hóa

 20. Myriad Pro Black SemiCondensed Italic Việt hóa

 21. Myriad Pro Light Việt hóa

 22. Myriad Pro Light Italic Việt hóa

 23. Myriad Pro Regular Việt hóa

 24. Myriad Pro Regular Italic Việt hóa

 25. Myriad Pro Semibold Việt hóa

 26. Myriad Pro Semibold Italic Việt hóa

 27. Myriad Pro Bold Việt hóa

 28. Myriad Pro Bold Italic Việt hóa

 29. Myriad Pro Black Việt hóa

 30. Myriad Pro Black Italic Việt hóa

 31. Myriad Pro Light SemiExtended Việt hóa

 32. Myriad Pro Light SemiExtended Italic Việt hóa

 33. Myriad Pro SemiExtended Việt hóa

 34. Myriad Pro SemiExtended Italic Việt hóa

 35. Myriad Pro Semibold SemiExtended Việt hóa

 36. Myriad Pro Semibold SemiExtended Italic Việt hóa

 37. Myriad Pro Bold SemiExtended Việt hóa

 38. Myriad Pro Bold SemiExtended Italic Việt hóa

 39. Myriad Pro Black SemiExtended Việt hóa

 40. Myriad Pro Black SemiExtended ItalicViệt hóa

Bảng mã unicodeLink download bộ font Myriad Pro Full Việt Hóa

Password: cachhaynhat.com