Download Logo Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã hội File Vector CDR AI PDF PNG

 

DownloadCDR chia sẻ file logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File Vector CDR (corel) AI (illustrator) PDF PNGBộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.

 

Tải file logo vector các ngành nghề, lĩnh vực tại Việt Nam định dạng file CDR (Corel) Ai (Illustrator) PDF. Nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, vận tải, nhà hàng, khách sạn, viễn thông, công nghệ thông tin, khối nhà nước, thương mại, du lịch, sản xuất, chế biến, kiến trúc, xây dựng, kinh doanh, ngoại ngữ, tin học, trường học, nông lâm nghiệp...

Download vector logos of industries and sectors in Vietnam in CDR (Corel) Ai (Illustrator) PDF file format. Many fields such as banking, finance, transportation, restaurants, hotels, telecommunications, information technology, state sector, commerce, tourism, manufacturing, processing, architecture, construction, and business. business, foreign language, information technology, school, agriculture and forestry ...

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

 

 

Logo Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã hội File Vector CDR AI PDF PNG

SKU: logo 00097

CDR (corel) - PNG - AI - PDF

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg