Giấy Mời Đoàn Thanh Niên Vector Corel CDR. Nền xanh, logo đoàn TNCS HCM 90 năm

 

Băng Rôn, Pano, Khẩu Hiệu, Áp phích, Biểu Ngữ, Biển Bảng, tranh cổ động đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Định dạng vector Corel (CDR) Illustrator (ai) PDF PNG

Banners, Pano, Slogans, Posters, Banners, Billboards, posters to promote the congress of the Ho Chi Minh Communist Youth Union. Corel Vector Format (CDR) Illustrator (ai) PDF PNG

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link download Vector Giấy Mời Đoàn Thanh Niên

Giấy Mời Đoàn Thanh Niên Vector Corel CDR

SKU: đoàn tncs 00021

CDR (corel)  PNG

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg