Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel - PNG 06

Ảnh Bác Hồ màu đỏ

 

DownloadCDR chia sẻ ảnh chân dung Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh file vector CDR Corel  - PNG dùng để thiết kế in ấn.

Tải xuống tệp vector miễn phí tại DownloadCDR.com. Rất nhiều tập tin đẹp và chất lượng cao cho bạn lựa chọn

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link download ảnh chân dung Bác Hồ CDR Corel

 

Link download ảnh chân dung Bác Hồ PNG

 

Password: cachhaynhat.com

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel - PNG 06

SKU: Bac Ho 00016
  • Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg