Tranh Tuyên Truyền Cổ Động Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

National Day Propaganda Painting 2-9 Vector Corel CDR

 

Chia sẻ bộ tranh, áp phích, pano tuyên truyền cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Share a set of pictures, posters, propaganda to celebrate the 75th anniversary of the successful August Revolution (August 19, 1945-19 August 2020) and the National Day of the Socialist Republic of Vietnam (2/9 /1945 - 2/9/2020).

 

Bộ tranh của tác giả Đức Tài Kon Tum

The series of paintings by the author Duc Tai Kon Tum

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link download file Corel CDR

Tranh Tuyên Truyền Cổ Động Quốc Khánh 2-9 Vector Corel CDR

SKU: quoc khanh 00087
  • CDR Corel

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg