Tranh tuyên truyền Cổ Động Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9

Propaganda painting to promote the August Revolution and National Day 2-9

 

Chia sẻ bộ tranh, áp phích, pano tuyên truyền cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Share a set of pictures, posters, propaganda to celebrate the 75th anniversary of the successful August Revolution (August 19, 1945-19 August 2020) and the National Day of the Socialist Republic of Vietnam (2/9 /1945 - 2/9/2020).

 

Bộ tranh file ảnh chất lượng cao phục vụ cho in ấn. Bộ tranh của nhiều tác giả.

High quality picture file set for printing. Series of paintings by many authors.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link download file JPG hight quality

Tranh Tuyên Truyền Cổ Động Cách Mạng T8 và Quốc Khánh 2-9

SKU: quoc khanh 00069
  • High quality image file JPG

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg