Tranh Cổ Động Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội khóa XV và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Chất Lượng Cao. Quốc huy, nhóm người cầm lá phiếu

 

Tranh cổ động, Áp phích, biển bảng, pano bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp chất lượng cao dùng cho in ấn.

Propaganda paintings, Posters, billboards, National Assembly deputies (ĐBQH) election panels and People's Council deputies (DLP) at all levels are of high quality for printing.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link download File in BCQH 2021-2026

Tranh Cổ Động Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Đại Biểu và ĐBHĐND Chất Lượng Cao

SKU: bầu cử 00034
  • File ảnh JPG chất lượng cao

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg