Quốc Huy Việt Nam Chuẩn Bản Gốc - Vietnamese National Emblem Standard Original

 

Quốc huy Việt Nam hiện nay (nguyên thủy là Quốc huy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) được Quốc hội Việt Nam khóa I, kỳ họp Quốc hội thứ VI (từ 15 tháng 9 tới 20 tháng 9 năm 1955), phê chuẩn từ mẫu quốc huy do chính phủ đề nghị. Mẫu quốc huy này do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ mẫu và họa sĩ Trần Văn Cẩn chỉnh sửa.

Năm 1976, khi đất nước Việt Nam thống nhất, mẫu Quốc huy được sửa đổi phần quốc hiệu (theo phê chuẩn của Quốc hội Việt Nam khóa VI). Vì vậy, Quốc huy Việt Nam chính thức mang dòng chữ (in hoa) "Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

 

File quốc Huy Việt Nam chẩn bản gốc chất lượng cao JPG PNG PSD

Vietnam national emblem file high quality original JPG PNG PSD

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Download File JPG high quality

Download File PNG high quality

Download File PSD high quality

 

Quốc Huy Việt Nam Chuẩn Bản Gốc - Vietnamese National Emblem Standard Original

SKU: QuocHuyVietNam00002
  • JPG PNG PSD

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg