Băng Rôn, Pano, Khẩu Hiệu, Poster, Biểu Ngữ, Biển Bảng, Tranh Cổ Động Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5

 

Banners, Pano, Slogans, Posters, Signboards, Posters Cheering for the Liberation of South Vietnam April 30 and International Labor 1/5

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Download

Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5

SKU: CD00059
  • CDR