Băng Rôn, Pano, Khẩu Hiệu, Poster, Biểu Ngữ, Biển Bảng, Tranh Cổ Động Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5

 

Banners, Pano, Slogans, Posters, Signboards, Posters Cheering for the Liberation of South Vietnam April 30 and International Labor 1/5

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Download

Pano biển bảng Giải phóng miền nam 30/4 - Pano signpost Liberation south 30/4

SKU: CD00047
  • CDR

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg