Font Chakra Petch Việt Hóa Tuyệt Đẹp - Vietnamese font

Font chữ dùng trong các thiết kế của Hyundai như backdrop, standee, poster, tờ rơi...

 

Tải phông chữ việt hóa miễn phí cực đẹp dành cho các bạn thiết kế. DownloadCDR.com có rất nhiều phông chữ đẹp với rất nhiều phong cách khác nhau để bạn lựa chọn.

Download beautiful free Vietnamese fonts for you to design. DownloadCDR.com has many beautiful fonts with lots of different styles to choose from.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Link download Font Chakra Petch Light Regular

 

Link download Font Chakra Petch Light Ilatic

 

Link download Font Chakra Petch Regular

 

Link download Font Chakra Petch Italic

 

Link download Font Chakra petch Medium

 

Link down Font Chakra Petch Medium Italic

 

Link download Font Chakra Petch Semibold

 

Link download Font Chakra Petch Semibolk Italic

 

Link download Font Chakra Bold

 

Link download Font Chakra Bold Italic

 

Font Chakra Petch Family Việt Hóa Tuyệt Đẹp - Vietnamese font

SKU: font viet hoa 00016
    z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
    z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg