File In A0 A4 Hướng Dẫn Cách Ly Tại Nhà COVID-19

File Print A0 A4 Home Isolation Instructions COVID-19

 

Chia sẻ file tờ rơi, áp phích, biển bảng, Pano tuyên truyền COVID-19 Vector Corel. File Vector Corel dùng để in ấn, chất lượng cao, chỉnh sửa được.

Sharing files leaflets, posters, signs, boards, propaganda Pano COVID-19 Vector Corel. Vector Corel file for printing, high quality, editable.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Link Download

- Khổ A0 link download google drive

- Infographic tờ gấp link download google drive

File In A0 A4 Hướng Dẫn Cách Ly Tại Nhà COVID-19

SKU: covid-19 16
  • CDR - Corel

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg