Tải ảnh chân dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh - chất lượng cao

 

DownloadCDR chia sẻ ảnh chân dung Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh chất lượng cao, cực nét đẹp. Ảnh chân dung Bác Hồ rất nét dùng để in khổ lớn rất chất lượng.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

 

Link download ảnh Bác Hồ chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com

Download ảnh chân dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

SKU: Bac Ho 00002

Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg