Chỉ Thị 15, Chỉ Thị 16 Của Thủ Tướng Và Chỉ Thị 10 Của UBND TP.HCM - File Vector PDF

 

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là những chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như việc tập trung đông người, khoảng cách an toàn tối thiểu, hoạt động của các cơ sở kinh doanh, vận tải… Hãy cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố nhìn lại sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh được thể hiện ở những nội dung dưới đây nhé.

 

Download free vector files at DownloadCDR.com. Lots of beautiful and high quality files for you to choose. Many formats like CDR - Corel, PSD - Photoshop, AI - Illustrator, EPS, PDF, PNG, SVG ...

Tải xuống tệp vectơ miễn phí tại DownloadCDR.com. Rất nhiều tập tin đẹp và chất lượng cao cho bạn lựa chọn. Nhiều định dạng như CDR - Corel, PSD - Photoshop, AI - Illustrator, EPS, PDF, PNG, SVG.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

 

Link download file vector chỉ thị 15 16 10

Password: cachhaynhat.com

 

Chỉ Thị 15, Chỉ Thị 16 Của Thủ Tướng Và Chỉ Thị 10 Của UBND TP.HCM - File Vector

SKU: vector 00001
  • PDF

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg