Băng Rôn Banner Poster Đoàn Thanh Niên Vector Corel CDR. Hình nền cô gái cầm hoa phượng. Hoa sen, logo đoàn TNCS

 

Băng Rôn, Pano, Khẩu Hiệu, Áp phích, Biểu Ngữ, Biển Bảng, tranh cổ động đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Định dạng vector Corel (CDR) Illustrator (ai) PDF PNG

Banners, Pano, Slogans, Posters, Banners, Billboards, posters to promote the congress of the Ho Chi Minh Communist Youth Union. Corel Vector Format (CDR) Illustrator (ai) PDF PNG

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Link download Vector Đoàn Thanh Niên

 

Băng Rôn Banner Poster Đoàn Thanh Niên Vector Corel CDR

SKU: doan tncs 00019
  • CDR (corel)  PNG

z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg
z-Theme-Download-CDR-01-01.jpg